Szanowni Państwo,

Logihub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Logihub”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wobec Logihub decyzję zobowiązującą nr RBG‑5/2018, na podstawie której zobowiązał Logihub do dokonania m.in. zwrotu na rzecz konsumentów części opłat za zakup suplementu diety Green Magma.

Prawo do otrzymania zwrotu połowy ceny sprzedaży uiszczonej przy zakupie suplementu diety „Green Magma” przysługuje konsumentom, którzy:

1) dokonali zakupu suplementu Green Magma w 2017 r., lub

2) dokonali zakupu suplementu Green Magma za pośrednictwem stron internetowych www.bezkilogramow.ploraz www.greenmagma.pl(na stronie www.greenmagma.pl– do dnia 30.09.2017 r.) lub infolinii telefonicznej pod numerami 22 100 47 76, 818 200 420 oraz 818 228 597 – niezależnie od daty dokonania zakupu;

oraz:

3) w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji złożą pisemnie lub poprzez e‑mail kierowany na adres [email protected] wniosek o dokonanie zwrotu opłaty;

4) przedstawią paragon zakupu suplementu diety Green Magma lub inny dowód potwierdzający zawarcie umowy, z którego będzie wynikał co najmniej numer zamówienia oraz uiszczona cena sprzedaży;

Zwrot powyżej wskazanej kwoty nastąpi przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta we wniosku w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku do Logihub Sp. z o.o.;

Pełna treść decyzji dostępna jest na stronie www.bezkilogramów.pl/decyzja oraz na http://uokik.gov.pl/decyzje.